Uuest aastast alustab oma tippjuhiks kasvamise teekonda 20 Newton VI programmi osalejat. Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse partner programmi väljatöötamisel ja elluviimisel on riigihanke tulemusel EBS Executive Education OÜ.

Riigikantselei kuulutas avaliku konkursi tippjuhtide järelkasvu programmi Newton VI välja septembri algul ning tähtajaks 28. septembriks laekus meile enam kui 80 kandideerimistaotlust. Pool kandidaatidest pääses edasi konkursi järgmisse vooru, kus ees ootasid Tripodi vaimse võimekuse test ja grupivestlus. Tugevaid kandidaate oli palju ja valiku tegemine keeruline. Tippjuhtide kompetentsikeskus kaalus pikalt ja põhjalikult erinevaid aspekte, millest peamine oli meie soov näha juba lähiaastail Newton VI programmi osalejaid edukalt kandideerimas avaliku teenistuse tippjuhi konkurssidel. Seega hindasime kandidaatide puhul nii nende tippjuhiks saamise tahet kui ka potentsiaali, aga ka senise juhtimiskogemuse ulatust ja tippjuhi tööks vajalikku inglise keele oskust. Newton VI osalejate rühm sai tippjuhtide kompetentsikeskuse kaalutud otsusel järgmine:

1 Brit Rammul Eesti Töötukassa  juhatuse liige
2 Eili Lepik Riigikantselei Strateegiadirektori asetäitja
3 Indrek Gailan Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Transpordi arengu ja investeeringute  osakonna juhataja
4 Ivo Lille Kultuuriministeerium muusikanõunik
5 Jaana Tael Statistikaamet Partnerlussuhete juht
6 Kairi Kaldoja Prokuratuur juhtivprokurör
7 Kati Eller Riigi Tugiteenuste Keskus Riigihangete osakonna juhataja
8 Kati Tamtik Transpordiamet Liikuvuse planeerimise teenistuse direktor
9 Katrin Pihor Haridus- ja Teadusministeerium Teadus- ja arendustegevuse osakonna juhataja
10 Kerli Veski Välisministeerium Juriidilise osakonna peadirektor
11 Kädi Ristkok Keskkonnaministeerium Kliimaosakonna juhataja
12 Külli Tammur Keskkonnaministeerium Strateegiajuht
13 Marek Aas Viru Vangla direktor
14 Margo Palloson Kaitsepolitseiamet keskastmejuht
15 Mari-Anne Härma Terviseamet Peadirektori asetäitja
16 Mart Uusjärv Rahandusministeerium Kohalike omavalitsuste poliitika osakonna juhataja
17 Martin Roger Välisministeerium NATO ja Atlandi-üleste suhete osakonna peadirektor
18 Ott Velsberg Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Andmete valdkonna juht
19 Sigmar Suu Maaeluministeerium Taimetervise osakonna juhataja
20 Sigrid Soomlais Keskkonnaministeerium Keskkonnakorralduse osakonna juhataja

 

Tulevaste innovaatiliste uue põlvkonna tippjuhtide kasvatamiseks vajaliku parima programmi leidmiseks korraldasime koostöös Riigi Tugiteenuste Keskusega riigihanke, mille edukaks pakkujaks valiti EBS Executive Education OÜ. Newton VI programmi juht on pikaaegse ja mitmekesise tippjuhikogemusega Andres Liinat. Programm viiakse ellu 2023. aastal ning seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond.