Avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon

Avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjoni (edaspidi valikukomisjon) eesmärk on leida koostöös asutusega sobivaimad kandidaadid vakantsetele tippjuhi ametikohtadele.  

Vastavalt avaliku teenistuse seadusele viib valikukomisjon läbi avalikke konkursse ministeeriumi kantsleri, asekantsleri, Riigikantselei direktori, ameti ja inspektsiooni peadirektori ning avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud valitsusasutuse juhtide ametikohtadele.

Tippjuhtide valikukomisjoni koosseisu määrab Vabariigi Valitsus.


Valikukomisjoni liikmed 

  • Taimar Peterkop, riigisekretär - komisjoni esimees
  • Merike Saks, Rahandusministeeriumi kantsler - komisjoni aseesimees
  • Maarjo Mändmaa, Sotsiaalministeeriumi kantsler
  • Mikk Marran, RMK juht
  • Piret Jamnes, personalijuhtimise tunnustatud ekspert
  • Maria Kütt, tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja
  • Tippjuhi ametikohale vastava ministeeriumi kantsler