Tippjuhtide kompetentsikeskuse  põhiülesandeks on tagada avaliku teenistuse tippjuhtide värbamine, valik, hindamine ja arendamine.

Keskus töötab välja tippjuhtide värbamiseks ja valikuks sobivad tegevuspõhimõtted ja meetodid ning teenindab avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjoni.

Tippjuhtide arendamise eesmärgiks on toetada valitsuse strateegiliste eesmärkide saavutamist. Keskus analüüsib tippjuhtide arenguvajadusi, nõustab tippjuhte arendustegevuste valikul ning pakub vajalikke arendustegevusi.

Keskus teeb koostööd teiste riikide avaliku teenistuse tippjuhtide arendamise eest vastutavate ametkondadega ning osaleb vastavates Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste võrgustike töös.