Tippjuhtide kompetentsikeskus seisab hea avaliku teenistuse juhtimise kvaliteedi eest, tagades tippjuhtide värbamise, valiku, arendamise ja järelkasvu.

Keskus teeb koostööd teiste riikide avaliku teenistuse tippjuhtide arendamise eest vastutavate ametkondadega ning osaleb vastavates Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste võrgustike töös.