Konkurss Dokumentide esitamise tähtaeg Sorteeri kasvas järjekorras Väljakuulutamise aeg Ministeerium
Justiitshalduspoliitika asekantsler 11.05.2023 23:59 24.04.2023 Justiitsministeerium
Riigikantselei strateegiadirektor 10.05.2023 23:59 12.04.2023 Riigikantselei
Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse asekantsler 14.04.2023 23:59 27.03.2023 Kaitseministeerium
Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler 13.04.2023 23:59 27.03.2023 Maaeluministeerium
Haridus- ja Teadusministeeriumi varaküsimuste asekantsler 16.02.2023 23:59 30.01.2023 Haridus- ja teadusministeerium
Transpordi asekantsler 08.12.2022 23:55 21.11.2022 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Muinsuskaitseameti peadirektor 24.11.2022 23:59 24.10.2022 Kultuuriministeerium
Tööinspektsiooni peadirektor 31.10.2022 23:59 14.10.2022 Sotsiaalministeerium
Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler 17.10.2022 23:59 26.09.2022 Maaeluministeerium
Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektor 13.10.2022 23:59 22.09.2022 Rahandusministeerium
Tuleviku tippjuht - NEWTON VI programmi osaleja 28.09.2022 07.09.2022 Riigikantselei
Kaitseressursside Ameti peadirektor 12.09.2022 29.08.2022 Kaitseministeerium
Kultuurilise mitmekesisuse asekantsler 22.08.2022 28.07.2022 Kultuuriministeerium
Transpordiameti peadirektor 22.08.2022 25.07.2022 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektor 10.08.2022 26.07.2022 Kaitseministeerium