Konkurss Dokumentide esitamise tähtaeg Sorteeri kasvas järjekorras Väljakuulutamise aeg Ministeerium
Haridus- ja Teadusministeeriumi varaküsimuste asekantsler 16.02.2023 23:59 30.01.2023 Haridus- ja teadusministeerium
Transpordi asekantsler 08.12.2022 23:55 21.11.2022 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Muinsuskaitseameti peadirektor 24.11.2022 23:59 24.10.2022 Kultuuriministeerium
Tööinspektsiooni peadirektor 31.10.2022 23:59 14.10.2022 Sotsiaalministeerium
Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler 17.10.2022 23:59 26.09.2022 Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektor 13.10.2022 23:59 22.09.2022 Rahandusministeerium
Tuleviku tippjuht - NEWTON VI programmi osaleja 28.09.2022 07.09.2022 Riigikantselei
Kaitseressursside Ameti peadirektor 12.09.2022 29.08.2022 Kaitseministeerium
Kultuurilise mitmekesisuse asekantsler 22.08.2022 28.07.2022 Kultuuriministeerium
Transpordiameti peadirektor 22.08.2022 25.07.2022 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektor 10.08.2022 26.07.2022 Kaitseministeerium
Ehituse asekantsler 23.05.2022 06.05.2022 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantsler 23.05.2022 06.05.2022 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Konkurentsiameti peadirektor 02.05.2022 08.03.2022 Justiitsministeerium
Sotsiaalkindlustusameti peadirektor 02.05.2022 08.04.2022 Sotsiaalministeerium