Kultuuriminister Anneli Ott kinnitas vastavalt Riigikantselei tehtud ettepanekule Tarvi Pürni Kultuuriministeeriumi spordi asekantsleriks. Pürn läbis edukalt Riigikantselei juures tegutseva tippjuhtide valikukomisjoni korraldatud avaliku konkursi sellele ametikohale.

 

Uuel ametiajal seisavad olulisematest ülesannetest ees reformid liikumisharrastuse edendamiseks ning jätkuvad tegevused Eesti saavutusspordi arendamisel. Aktuaalne on ka sporti ja liikumist toetava taristu arendamine,“ ütles Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn.

Spordi asekantsleri peamised tööülesanded on spordi valdkondlike katusorganisatsioonide kaudu sporditöö koordineerimine. Samuti peab asekantsler korraldama ministeeriumi kaudu rahastatavate riiklike programmide rakendamist ning viima ellu eesmärke saavutusspordi, noortespordi, harrastusspordi, maakondliku spordi ja spordi tugistruktuuride tasandil. Samuti juhib ta valdkonnaga seotud strateegiliste dokumentide ja õigusaktide koostamist.

Tarvi Pürn on töötanud spordi asekantslerina ministeeriumis alates 2016. aastast, enne seda töötas ta Eesti Võrkpalli Liidus ja oli selle liidu tegevjuht. Tema ametiaeg spordi asekantslerina kestab 20. märtsini 2026.