Maksu- ja tolliameti peadirektoriks valiti avaliku konkursi tulemusena senine rahandusministeeriumi asekantsler Raigo Uukkivi, kes alustab uues ametis tööd 1. detsembrist. 

Uus peadirektor on oma sihiks seadnud tegutsemise selle nimel, et maksude tasumine nii ettevõtjatel kui eraisikutel oleks võimalikult lihtne ja mugav.„Maksu- ja tolliameti teenuseid kasutatakse väga laialdaselt just e-kanalites, seda võimaldavad infotehnoloogilised lahendused on ärikriitilised ning nende toimimine ja arendamine vajab olulist tähelepanu. Kõrge maksutahte oluline osa on kliendisõbralikud ja hästi toimivad teenused,“ leiab Raigo Uukkivi, kes uuele ametikohale asumiseni töötab rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantslerina. 2017. aastal asekantsleriks valitud Uukkivi juhib riigihalduse, riigihangete ja riigivara ning riigi osaluspoliitika tegevusvaldkondi. Tal on kogemus mitme suurettevõtte nõukogust, lisaks on ta AS Eesti Energia nõukogu liige ja strateegiakomitee esimees, AS Tallinna Sadam nõukogu liige ja auditikomitee liige. Aastail 2008-2017 juhtis Uukkivi Tehnilise Järelevalve Ametit, mis tegeleb turukorralduse ja järelevalvega paljudes ettevõtlusvaldkondades. Raigo Uukkivil on doktorikraad Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonnast ning hetkel täiendab ta end sama ülikooli ärirahanduse ja majandusarvestuse magistriõppes.