Ravimiameti peadirektoriks valiti senine peadirektori kohusetäitja Katrin Kiisk, kes täitis peadirektori kohustusi alates selle aasta 21. augustist. 

Katrin Kiisk on Ravimiametis töötanud üle 19 aasta, alustades kliiniliste ravimiuuringute hindajana, seejärel juhtinud ravimite registreerimisosakonda ning 2012. aastast on ta olnud Ravimiameti peadirektori asetäitja. Just tema on pea 10 aastat otsustanud ja vastutanud kõigi osakondade töö ja arengu eest.

Katrini sõnul oli see tema karjääris loogiline jätk. „Olen saanud koos Ravimiametiga üsna pikka aega kasvada, tean hästi ameti tegemisi ja tunnen valdkonda. Tundus igati õige minna koos edasi, olla praegusel keerulisel ajal pidepunktiks oma pühendunud kolleegidele ning aidata kaasa, et kõik, kes soovivad ravimitest ja vaktsiinidest rohkem teada, selle info Ravimiametist saaksid."  Ta lisas, et ravimivaldkond on väga reguleeritud ja keeruline, mistõttu peab ka selle valdkonna suunamine olema teadvustatud, riske ette nägev ja ravimiarendussuundi arvestav. "Soovin panustada Ravimiameti jätkuvasse arengusse, hoida seda asutust ja inimesi ning kanda edasi Ravimiameti põhiväärtusi, milleks on: pädevus, tegusus, usaldusväärsus ja koostöö."

Katrin Kiisk on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ning omandanud magistrikraadi rahvatervise erialal. Enne ravimiametisse tööle tulemist oli ta SA Tartu Ülikooli Kopsukliiniku direktor. Ta on ka Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige, Ravijuhendite Nõukoja asendusliige ning kuni käesoleva aasta juulini ligi 10 aastat ka Euroopa Ravimiameti ravimite riskihindamise komitee asendusliige.