Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektor

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) on valitsusasutus, mis võimaldab kliendil keskenduda oma põhitegevusele, pakkudes tõhusaid lahendusi tugiteenuste ning toetuste valdkonna korraldamisel.

Lähiajal on asutuse ja uue peadirektori fookuses:

- teenuste valiku laiendamine, sh dokumendihaldusteenuse pakkumine riigiasutustele;

- töötajate, tööprotsesside ja infosüsteemide arendamine, et muuta teenused kvaliteetsemaks ja tõhusamaks;

- kliendirahulolu ning klientide arvu kasv.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 5-aastane eelnev edukas töökogemus suure struktuuriüksuse või organisatsiooni juhina;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • väga hea koostöö, meeskonnatöö ja läbirääkimiste oskus ning

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Innovatsiooni vedaja, Tuleviku kujundaja, Tulemuste saavutaja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 1. avalikus sektoris töötamise kogemus või kes tunneb väga hästi avaliku sektori toimimist;
 2. teenuspõhise ettevõtte või asutuse eduka juhtimise kogemus; 
 3. hea arusaam infosüsteemide ja e-teenuste arendamisest ning toimimisest;
 4. head teadmised finantsjuhtimisest ja majandusest.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektori väljakutsed ja võimalikud lahendused", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 13. oktoobril 2022. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).