Avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon

Avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjoni (edaspidi: valikukomisjon) eesmärk on   leida koostöös asutusega sobivaimad kandidaadid vakantsetele tippjuhtide ametikohtadele.  

Vastavalt avaliku teenistuse seadusele viib valikukomisjon läbi avalikke konkursse ministeeriumi kantsleri, asekantsleri, Riigikantselei direktori, ameti ja inspektsiooni peadirektori ning avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud valitsusasutuse juhtide ametikohtadele.

Tippjuhtide valikukomisjoni koosseisu määrab Vabariigi Valitsus.


Valikukomisjoni liikmed 

  • Taimar Peterkop, riigisekretär - komisjoni esimees
  • Merike Saks, Rahandusministeeriumi kantsler - komisjoni aseesimees
  • Lauri Lugna, Siseministeeriumi kantsler
  • Mikk Marran, Välisluureameti peadirektor
  • Piret Jamnes, personalijuhtimise tunnustatud ekspert
  • Merle Nurmoja, tippjuhtide kompetentsikeskuse nõunik tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja ülesannetes
  • Tippjuhi ametikohale vastava ministeeriumi kantsler