Tippjuhtide kompetentsikeskus

Konkursside läbiviimine, valikukomisjoni töö põhimõtted ja valikumeetodid: tippjuhtide kompetentsikeskuse nõunik juhataja ülesannetes Merle Nurmoja, tel 693 5458, merle.nurmoja@riigikantselei.ee.