Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Transpordi asekantsler

Transpordi asekantsleri ülesanne on kujundada kvaliteetsete ühenduste, ohutu liikluskeskkonna ja nutikate infotehnoloogiliste lahendustega kasutajasõbralik transpordisüsteem, kus inimeste ja kaupade liikumine oleks mugav, turvaline ja keskkonnasäästlik.

Peamine väljakutse eesootaval ametiajal on transpordi ja liikuvuse arengukava  elluviimine, kogu Eestit hõlmava ühistranspordi ja kergliikluse koostoime ning kättesaadavuse parandamine, Rail Baltic uue raudtee ehitamiseks vajalike ettevalmistuste ja rahvusvahelise koostöö eestvedamine Eestis. 

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 3-aastane valdkonna, suure struktuuriüksuse või organisatsiooni juhtimise kogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: innovatsiooni vedaja, tuleviku kujundaja, väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • väga hea ülevaade transpordi valdkonnast ning selle suundumustest nii Eestis, Euroopa Liidus kui mujal maailmas;
 • väga hea avaliku esinemise oskus;
 • töökogemus nii avalikust- kui erasektorist;
 • vene keele oskus.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: " Eesti transpordi valdkonna suurimad väljakutsed ja minu lahendused neile", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 8. detsembril 2022. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).