Üldharidus- ja noortepoliitika asekantsleriks valiti senine üldhariduspoliitika osakonna juhataja Liina Põld. Teaduse, arenduse, kõrg- ja kutsehariduspoliitika asekantsleri ametikohale valiti praegune Tallinna Tehnikaülikooli professor Renno Veinthal.

Uus asekantsler Liina Põld märkis, et alus-, üldharidus- ja noortepoliitika puudutab meie ühiskonna väga olulist sihtrühma. „Lapsed ja noored on meie tuleviku tegijad. Iga lapse ja noore võimetekohane areng ning potentsiaali avamine on Eesti riigi tugevuse näitaja,“ ütles Põld. „Haridus- ja noortevaldkonnas peame enim tähelepanu pöörama õppe personaliseerimisele, formaalse- ja mitteformaalse hariduse lõimimisele, õpetajate järelkasvu kindlustamisele ning sellele, et õpivõimalused vastaksid rohkem ühiskonna ja tööturu vajadustele.“ Liina Põld on töötanud Haridus- ja Teadusministeeriumis alates 2020. aastast. Aastatel 2013-2019 oli ta Haapsalu aselinnapea ning enne seda Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži arendusjuht. Liina Põld on lõpetanud Tallinna Ülikooli haldus- ja ärikorralduse erialal ning kaitsnud samas magistrikraadi organisatsioonikäitumise erialal.

Renno Veinthali sõnul vajab tuleviku tööturg senisest rohkem laiemate teadmiste ja heade õpioskustega kõrgelt kvalifitseeritud oskustöötajaid ja spetsialiste. „Näen oma ühe olulise ülesandena püsiva rahastusega elukestva õppe ja täienduskoolituse süsteemi edasi arendamist kõigile vanusegruppidele,“ ütles Veinthal. „Pidades silmas kehtiva teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava kõiki eesmärke, sean kesksele kohale Eesti tööjõu tootlikkuse kasvatamise. Soovin näha meie teadusruumi veelgi kiiremat arengut nii kvaliteedis kui olulisuses Eesti ühiskonna ja majanduse ees seisvate väljakutsete lahendamisel, ning anda oma panuse, et lubadused, mida osapooled andsid 2018. aastal Eesti teadusleppe sõlmimisel, saaksid täidetud.“ Renno Veinthal töötab alates 2007. aastast Tallinna Tehnikaülikooli professorina ning juhtis alates 2008. aastast Tehnikaülikooli materjalitehnika instituuti. Samas ülikoolis on ta kaitsnud doktorikraadi tehnikateadustes. Aastail 2015-2020 oli Renno Veinthal Tehnikaülikooli teadusprorektor, misjärel jätkas professorina mehaanika- ja tööstustehnika instituudis.

Liina Põld alustas tööd Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantslerina 20. oktoobrist, Renno Veinthali tööle asumise aeg on veel kokku leppimisel.