Justiitsminister Raivo Aeg kinnitas alates 12. oktoobrist kriminaalpoliitika asekantslerina ametisse senise karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja Markus Kärneri.

 

„Uue kriminaalpoliitika asekantsleri peamiseks väljakutseks saab olema digitaalsele menetlusele üleminek kogu süüteomenetluse ahelas,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg. „Markus Kärner on tõestanud ennast karistusõiguse vallas võimeka juristi ja tugeva juhina. Tema tugevuseks on pikk kogemus justiitsvaldkonnas ja hea orienteerumine karistusõiguses,“ lausus Aeg.

Markus Kärner on töötanud justiitsministeeriumis 2014. aastast, alates 2019. aastast karistusõiguse ja menetluse talituse juhatajana. Aastatel 2013-2014 töötas ta riigiprokuratuuris. Kärner omandab Tartu ülikoolis doktorikraadi ja on seal karistusõiguse õppejõud. Ta on avaldanud mitmeid teadusartikleid karistusõiguse ja kriminaalmenetluse valdkonnas.

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsleri põhiülesanneteks on tõhusa ja inimkeskse kriminaalpoliitika arendamine, mis põhineb andmetel ja analüüsil. Asekantsleri ülesandeks on ka prokuratuuri ja kohtuekspertiisi instituudi tegevuse koordineerimine ja teenistusliku järelevalve teostamine.