Kaitseministeeriumi uueks kaitsevalmiduse asekantsleriks valis tippjuhtide valikukomisjon avaliku konkursi käigus kolonelleitnant Lauri Abeli, kes asub detsembris koordineerima kaitsevalmiduse ja kaitseväeteenistuse osakondade tööd.

„Julgeolekuolukord meie piirkonnas on keeruline ning kaitsevalmiduse ning kaitseväeteenistuse korraldamine on seejuures kindlasti võtmetähtsusega valdkonnad. Sisulist sisse elamise aega uuele asekantslerile anda pole võimalik, aga Lauri Abeli taust ja põhjalik ettevalmistus annavad mulle täie kindluse, et oleme keerulisel ajal leidnud tugeva juhi,“ ütles kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm.

Lauri Abelil on ligi 25-aastane kogemus kaitsevaldkonnas, hetkel teenib ta kaitseväe 2. jalaväebrigaadi staabiülemana, kus tema ülesandeks on muuhulgas lahinguvalmiduse tagamine: Kogu teenistuse vältel on minu suurimaks prioriteediks olnud lahinguvalmidus, ehk siis kuidas oma üksus saada kiiresti lahinguvalmis, et astuda vastu ähvardavale ohule. Ega minu suurim prioriteet ei muutu ka tulevases ametis, vaid lihtsalt mastaap on hoopis suurem, et kogu kaitseministeeriumi valitsemisala oleks kiiresti ja adekvaatselt võimeline reageerima Eesti riiki ähvardavatele ohtudele.".

Enne teenistusse asumist 2. jalaväebrigaadis teenis kolonelleitnant Abel staabiohvitserina NATO Kirdediviisi juures, kus ta osales praegu Balti riikides ja Poolas paiknevate NATO lahingugruppide kontseptsiooni väljatöötamises ja tööle rakendamises ning koordineeris suhtlust erinevate NATO staapidega. Abelil on kogemus ka Kaitseliidust, kus ta 2013. aastast kuni 2016. aastani teenis Kaitseliidu Tallinna maleva pealiku ja Põhja Maakaitseringkonna ülemana. Ta on teeninud ka Kaitseväe Peastaabi operatiivjaoskonna ülemana ning töötanud erinevatel ametikohtadel kaitseministeeriumis ja kaitseväes. Samuti on ta aastatel 2005-2006 osalenud välismissioonil Afganistanis. Abel on lõpetanud Ameerika Ühendriikide maaväe juhtimise ja staabikolledži vanemstaabiohvitseri kursuse ja omandanud sõjalise hariduse Kaitseväe Akadeemias Tartus.