Keskkonnaameti peadirektorina alustab 2022. aasta 1. jaanuarist tööd Rainer Vakra.

„Olen kindel, et Rainer Vakra seotus keskkonnateemadega ning kogemus poliitiku ja juhina on piisavad, et selles vastutusrikkas ametis tulemuslikult hakkama saada,“ nentis keskkonnaminister Erki Savisaar, kes tema ametisse määramise käskkirja täna lähtuvalt kõrgemate riigiametnike valiku komisjoni soovitusest allkirjastas. „Rainer Vakra lubab muuta Keskkonnaameti veelgi avatumaks ja kaasavamaks asutuseks. See on tähtis, sest keskkonnainspektsiooni ja -ameti liitumise järel sündinud keskkonnavaldkonna  kompetentsikeskus peab olema väärikas partner nii asutustele, ettevõtetele, omavalitsustele kui ka kõigile inimestele.“

Rainer Vakra kinnitas, et mõistab Keskkonnaameti püüdlust mitte olla pelgalt seaduste elluviija ja nende täitmise kontrollija, vaid erinevate osapoolte partner sellel teel. „Tegutseme ju kõik ühise eesmärgi nimel, et loodusel ja looduses oleks hea olla,“ ütles ta. „Keskkonnaamet paikneb 28 Eestimaa punktis, ametis töötab üle 500 valdkonna spetsialisti – selline kohalolek rohujuuretasandil peab jätkuma.“

Rainer Vakra on lõpetanud Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse erialal. Ta on muu hulgas olnud Tallinna Nõmme linnaosa vanem ja Riigikogu kahe koosseisu liige, sealjuures juhtinud keskkonnakomisjoni. Praegu töötab Rainer Vakra ASi Tallinna Soojus juhatajana.