Kliimaministeeriumi elurikkuse ja keskkonnakaitse asekantsleri Antti Toomingu vastutusvaldkonnad on looduskaitse ja elurikkuse edendamine, metsanduse ja jahinduse poliitika kujundamine, loodusvarade kasutamise, kaitse, taastootmise ja arvestamise korraldamine.

Antti Toominga ülesanne on keskkonnamõju hindamise, keskkonnajärelevalve ja keskkonnaloastamise koordineerimine, aga ka keskkonnatasude ja keskkonnavastutuse poliitika, tööstusheitmete ja kemikaalipoliitika, kiirgus- ja tuumaohutuse alase poliitika kujundamine ning keskkonnaseire korraldamine.  Lähiaastate olulisemad väljakutsed on läbipaistvuse ja selguse loomine metsandusandmetes (sh digiteerimine) ja valitsuse metsanduspoliitika muutuste elluviimine, EL elurikkuse strateegia elluviimine ja EL looduse taastamise määruse rakendamine, tuumaenergia kasutuselevõtu raporti koostamise lõpuleviimine.
 
Antti Tooming töötas seni Kliimaministeeriumi ning selle eelkäija Keskkonnaministeeriumi keskkonnakasutuse asekantslerina. Varem oli ta ametis Keskkonna Investeeringute Keskuse toetuste ja teenuste osakonna juhatajana ja Keskkonnaministeeriumi projektide büroo juhina. Antti Tooming on Tartu Ülikoolis omandanud keskkonnatehnoloogia magistrikraadi ning läbinud tippjuhtide järelkasvu programmi Newton V.