Merenduse ja veekeskkonna asekantsler Kaupo Läänerand vastutab veeressursside- ja merekeskkonna kaitse ja kasutuse ning meremajanduse rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamise eest. 

Asekantsleri ülesanne on arendada ka meremajanduse sektoreid ja riigile kuuluvat veesõidukiparki (v.a Kaitseväe ja Kaitseliidu veesõidukite registris olevad veesõidukid). Lähiaastate olulisemad väljakutsed on loodud riigilaevastiku käivitamine, vee-ettevõtete reformi läbiviimine ning merendusvaldkonna tervikliku arendamise poliitika kujundamine ja elluviimine.

Seni täitis Läänerand Kliimaministeeriumi ning varasemalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi meremajanduse asekantsleri ametikohustusi. Läänerand on varasemalt töötanud Politsei- ja Piirivalveameti laevastiku juhina ning erinevatel tüürimehe positsioonidel rahvusvahelistes laevafirmades ja Kaitseliidus. Kaupo on aktiivselt tegelenud Eesti mereturvalisuse ja -ohutuse arendamisega ning teinud koostööd siseriiklike ja rahvusvaheliste partneritega merendusvaldkonnas. Läänerannal on strateegilise juhtimise magistrikraad Tartu Ülikoolist ning läbitud Eesti Mereakadeemia piiramatu laeva tüürimehe väljaõpe.