Kultuuriminister Piret Hartman nimetas Riigikantselei avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjoni ettepanekul Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsleriks Eda Silbergi. Uus asekantsler alustab tööd 14. novembril.

 

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler korraldab lõimumise, sealhulgas kohanemise valdkonna arengusuundade väljatöötamist ja elluviimist. Samuti on tema ülesanne Eestis elavate vähemusrahvuste ja hõimurahvaste kultuurielu arenguks vajalike tingimuste loomine ning väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste kultuurielu ja -tegevuse arendamise toetamine. 

„Lõimumine on inimeste vahelise usalduse kasvatamine ja selle pidev taasloomine, milles on roll kogu ühiskonnal, igaühel meist. Valdkonna peamisteks väljakutseteks on Eestisse saabunud sõjapõgenike kohanemise ning erisuguse keele- ja kultuuritaustaga elanike lõimumise toetamine. Oluline on hoida nende kahe töösuuna vahel tasakaalu. Kujundamist vajavad teekonnad, mis aitavad sihtrühmadel kohaneda riigi keele-, kultuuri- ja komberuumis ning selles aktiivselt osaleda,” rääkis Eda Silberg. „Meie ühiseks eesmärgiks on sidus Eesti. Jätkan uues rollis selle nimel tööd koos kultuurilise mitmekesisuse osakonna ning kogu Kultuuriministeeriumi kollektiiviga,“ lisas ta. 

Silberg töötab asekantslerina tööle asumiseni Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna juhatajana. Varem on ta töötanud Integratsiooni Sihtasutuses administratiivdirektori, haridusprogrammide keskuse juhi, projektijuhi ning eesti keele laagrite koordinaatorina. Ta on olnud Avatud Hariduse Liidu Tallinna keskuse tegevjuht ning Tartu Keskuse täiskasvanute koolitaja. Silberg on õppinud Tartu Ülikoolis vene ja slaavi filoloogiat.