Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi struktuurimuudatustega ühildati varasemad ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantsleri ning majandusarengu asekantsleri ametikohad, et muuta ministeeriumi stuktuur selgemaks ja koondada kõik ettevõtluse arendamist ning ettevõtluskeskkonna kujundamist puudutav ühe juhtimise alla. Uuele majanduse ja innovatsiooni asekantsleri kohale viidi läbi avalik konkurss, mille tulemusel valiti ametisse Sandra Särav. Majanduse ja innovatsiooni asekantslerile  alluvad ettevõtluse  ning innovatsiooni ja targa majanduse osakond. 

Majandus- ja infotehnoloogiaministri Tiit Riisalo sõnul on Eesti majanduse suureks väljakutseks järgnevatel aastatel innovatsioon. "Riigina peame andma hoogu meie ettevõtete loodava lisandväärtuse kasvatamisele ning teadus- ja arendustegevusele. Kõige selle eelduseks on ettevõtluskeskkond ja regulatsioonid. Usun, et Sandra laialdane kogemus nii Eesti kui välismaa avalikust ja erasektorist ning head suhted meie ettevõtlusorganisatsioonidega annavad talle hea pinnase selle suure valdkonna juhtimiseks ja arengu toetamiseks,“ sõnas  Riisalo.

Sandra Särava sõnul tähendab parim ettevõtluskeskkond mõistlikku regulatsiooni, vähe bürokraatiat ning kaasavat riiki. „Peame looma riigis andmepõhist poliitikat ja selleks peavad meil olema selged prognoosid globaalsetest ja kohalikest trendidest, mis otseselt ettevõtlust mõjutavad. Peame kujundama oma otsuseid nii, et ettevõtted tahaksid siin oma äri alustada ja kasvatada, aga et meil oleks ka soodne pinnas ja uudsed tehnoloogiad ja teenused, mida siit eksportida. Näen majanduse ja innovatsiooni asekantsleri rolli kesksena kogu riigis, et kujundada koostöös teiste riigiasutustega ka näiteks hariduse ja tööjõupoliitikat ning laiemalt nügida neid valdkondi, mis ettevõtluskeskkonda otseselt mõjutavad,“ rääkis Särav.

Seni töötas Sandra Särav MKM-is ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantslerina, varasemalt oli ta MKM-is andmete taaskasutuse programmijuht. Eelnevalt on Särav töötanud avaliku poliitika juhina tehnoloogiahiius Meta (Facebook) ning valitsussuhete juhina ja globaalse kestliku arengu juhina Eesti iduettevõttes Bolt. Lisaks on Särav töötanud Euroopa Komisjonis ning annab lektorina TalTechis EL õiguse ja tehnoloogiaõiguse aineid.