Maria Alajõe valiti asekantsleriks tippjuhtide valikukomisjoni poolt  7 kandidaadi seast. Strateegia ja teenuste juhtimise asekantsler on ministeeriumis uus ametikoht, mis loodi 2023 sügisel struktuurimuudatuste käigus, et korrastada ministeeriumi ja haldusala teenuste valdkonda ning juhtida nulleelarvele ülemineku protsessi. Strateegia ja teenuste juhtimise asekantsleri alluvuses on ministeeriumi eelarve-, strateegia- ning Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö valdkonnad. 

Majandus- ja infotehnoloogiaministri Tiit Riisalo hinnangul annab pikaaegne kogemus erinevate organisatsioonide juhtimisel Maria Alajõele hea põhja teenuste osas reformide juhtimisel ja ellu viimisel. "Soovime kaasajastada kogu ministeeriumi ja meie haldusala pakutavaid teenuseid, et need oleks personaalriigi nägu. See tähendab, et teenused oleksid lihtsad kasutajale ning arusaadavad rahastajale. Seda protsessi hakkabki eest vedama uus asekantsler", märkis Riisalo.

"Minu tegevuse fookuses saavad olema ennekõike MKM-i ja haldusala sisemised protsessid ja teenused, mille osas näen võimalust muuta need sujuvamaks ja eesmärgistatumaks, mis kindlasti aitab kaasa mõjususe kasvule. Eesmärk on maksimaalselt kasutada tehisaru ja olemasolevaid andmeid, et muuta Eesti inimeste igapäevaelu lihtsamaks ja meie ettevõtluskeskkond globaalselt veelgi atraktiivsemaks. See on põnev väljakutse, mille osas loodan koos kolleegidega 5 aasta jooksul palju saavutada." lisas Maria Alajõe. 

Seni töötas Maria Alajõe MKM-is vanemnõunikuna alalises esinduses EL juures Brüsselis, varasemalt on ta juhtinud ka ministeeriumi siseturuosakonda. Varem on Alajõe töötanud Tallinna Tehnikaülikooli rektoraadi liikme ja innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse Mektory direktorina, aastail 2012-2017 oli ta Riigikogu kantselei direktor ning enne seda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatuse liige. Lisaks on ta olnud mitme riigile kuuluva äriühingu nõukogu liige. Maria Alajõel on Tallinna Tehnikaülikoolist magistrikraad majanduses ja Tartu Ülikoolist magistrikraad õigusteaduses.