Regionaalminister Madis Kallas nimetas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti  uueks juhiks Margus Noormaa, kes alustab tööd PRIA peadirektorina 1. veebruaril 2024. Kokku kandideeris PRIA juhiks 10 inimest, kellest Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis toimunud eelvestlustele jõudis 8 kandidaati. Konkursi lõppvooru ehk tippjuhtide valiku komisjoni vestlusele 22. novembril pääses 2 kandidaati, kelle seast komisjon esitas ministrile ametisse nimetamiseks Margus Noormaa.

 

 

PRIA uue peadirektori üks olulisemaid ülesandeid on regionaalministri sõnul muuta PRIA senist kandvat makseagentuuri rolli: „Meie ootus on, et uus juht suudaks toetusi jagava makseagentuuri muuta maaelu digi- ja roheüleminekut toetavaid teenuseid pakkuvaks organisatsiooniks,“ lausus Kallas ning lisas, et Noormaa varasem töökogemus IT valdkonnas tuleb PRIA direktori kohal kasuks, sest arendada on vaja näiteks infotehnoloogilist võimekust, mis on aluseks andmete väärindamisele ja mõjusate toetuste rakendamisele.

Margus Noormaal on pikaajaline tippjuhi kogemus Riigi Infosüsteemi Ametist (RIA), Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskusest (RmIT) ning Maksu- ja Tolliametist (EMTA). Kuna tema karjäär on viimasel kümnendil olnud seotud peaasjalikult IT valdkonna korraldusega,  tundus liikumine konkreetse sisuvaldkonna suunas talle ahvatlev. „PRIA juhtimine on täpselt selline väljakutse, kus saan kasutada oma eelnevat töökogemust ning digimuutuste ja tehnoloogia juhtimise kompetentsi valdkonna arendamisel,“ rääkis Margus Noormaa. Ta tõdes, et eelkõige soovib ta PRIAt võimestada nendes valdkondades, kus omab suuremat kogemust, nagu näiteks uued tehnoloogiad, andmed ja kestlikkus. Noormaa hinnangul on üks peamisi eesmärke uues ametis PRIA arengukava elluviimine. „2029. aastal on PRIA kindlasti üks edukamaid riigiasutusi igas mõttes – nii tööandjana, tulemuslikkuse poolest kui ka tunnustatud partnerina oma klientide jaoks,“ sõnas Noormaa.

Teatades uue peadirektori ametisse nimetamisest tunnustas minister ka PRIA praegust ja pikaaegset peadirektorit Jaan Kallast tehtud töö eest: „Jaan Kallas on PRIAt juhtinud alates 2007. aastast ja teinud selle aja jooksul ära suure töö eduka ja kaasaegse makseagentuuri ülesehitamisel. Tema juhtimisel on üles ehitatud asjatundlik, kliendikeskne, koostööle pühendunud ja hooliv organisatsioon.“