Helen Pahapill Helen Pahapill

 

Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantslerina alustab 14. detsembril tööd Helen Pahapill, kes seni töötas maksupoliitika osakonna nõunikuna.

 

„Stabiiline ja jätkusuutlik maksupoliitika annab vajalikud vahendid riigi toimimiseks, samuti on see oluline vundament Eesti konkurentsivõime säilitamisel ja tõstmisel. Meil on maksuraha vaja, samas ei saa see Eesti ettevõtteid ja inimesi ülemäära koormata. Nende kahe pooluse vahel tasakaalu leidmine on paras väljakutse. Soovin Helenile uues ametis edu,“ ütles rahandusminister Martin Helme.

Minu eesmärgiks on hea seista selle eest, et meie maksu- ja tollipoliitika tooks eelarvesse piisavalt vahendeid Eesti poliitiliste valikute elluviimiseks, kaitseks Eesti majandushuvisid ja oleks kasutajasõbralik nii maksumaksja kui ka riigi vaatenurgast,“ ütles Helen Pahapill. „Pean väga oluliseks ka rahvusvahelise maksukonkurentsi ehk iga riigi vajadustest ja võimalustest lähtuva maksupoliitika säilimist.

Pahapillil on õigusteaduste bakalaureusekraad Tartu ülikoolist ning magistrikraad rahvusvahelises maksuõiguses Hollandi Leideni ülikoolist.

Rahandusministeeriumis alustas Pahapill 2000. aastal maksupoliitika osakonna peaspetsialistina. 2002. aastal sai temast sama osakonna riikidevaheliste maksulepingute talituse juhataja ning 2009. aastast alates maksupoliitika osakonna nõunik.