Regionaalarengu uue asekantslerina alustab märtsis tööd Sigrid Soomlais, kel on mitmekülgne kogemus nii avalikust sektorist kui ka valdkondadest, mis on tihedalt seotud kohalike omavalitsuste ning ettevõtete käekäigu ja inimeste heaoluga.

 

Kokku kandideeris regionaalarengu asekantsleriks 9 inimest, kellest 8 läbis eelvestlused ministeeriumis ning 3 jõudis konkursi lõppvooru komisjonivestlusele. „Mul on hea meel tõdeda, et regionaalarengu asekantsleri konkurss oli väga tihe ning meil oli mitu väga head kandidaati, kelle hulgast valida,“ ütles Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kantsler Marko Gorban. „Sigrid lisab meie organisatsiooni valdkondadevaheliste seoste ja ühisosa nägemist ning valdkondadeülese koostöö oskusi. Ta osutus valituks tänu oma mitmekülgsetele kogemustele ja kompetentsile. Lisaks on tal tugev ja selge visioon regionaalarengu edendamisest ning sellest, kuidas valdkonna ees seisvad katsumused võimalusteks pöörata,“ tunnustas Gorban. Uue asekantsleri ametisse nimetanud regionaalminister Madis Kallas tõdeb, et regionaalvaldkonna arendamine on suur katsumus: „Ees seisab mitu suurt ja väga olulist teemat, sh kohalike omavalitsuste rahastamise ümberkorraldused, millega vähendada regionaalset ebavõrdsust ning tagada, et elu jätkuks igas Eestimaa paigas.“

„Regionaalpoliitikal on väga oluline roll, sest see mõjutab otseselt seda, milline on elu Eestis,“ usub tulevane regionaalarengu asekantsler Sigrid Soomlais. „Selleks, et igal pool – nii linnas kui ka maal – oleks hea elada, tuleb meil lähiaastatel tublisti pingutada. Üks suurimaid küsimusi on see, kuidas tagada omavalitsuste võimekus ja tugevus, et nad saaksid pakkuda Eesti inimestele vajalikke teenuseid ka väljaspool tõmbekeskusi. Selle eesmärgi suunas me koos ministeeriumi tiimiga liigumegi.“

Sigrid Soomlais juhtis viimastel aastatel Kliimaministeeriumi ringmajanduse osakonda ja Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonda, kus tema vedada oli olmejäätmete reformi algatamine, riigi jäätmekava koostamine, keskkonnamõjude hindamise protsessi kiirendamine, keskkonnatasude süsteemi ülevaatamine ning mitme elu- ja ettevõtluskeskkonna toetusmeetme väljatöötamine. Varem on ta töötanud Siseministeeriumi regionaalarengu osakonnas ning erialadiplomaadina EV alalises esinduses EL juures. Sigridil on bakalaureusekraadid Tartu Ülikoolist nii õigusteaduses kui ka keskkonnatehnoloogia erialalt. Lisaks on tal keskkonnateaduste magistrikraad Wageningeni ülikoolist Hollandis.