Joosep Kaasik alustab Siseministeeriumis sisejulgeoleku asekantslerina tööd 20. novembrist.  Konkurss sellele ametikohale kuulutati välja 3. augustil k.a., kuna eelmine asekantsler Veiko Kommusaar siirdus Politsei- ja Piirivalveametisse, kus alustas tööd peadirektori asetäitjana piirivalve alal. Kokku kandideeris sisejulgeoleku asekantsleriks 6 inimest.

 Joosep Kaasik tuleb siseministeeriumisse PPA Põhja prefektuuri prefekti ametikohalt. Varasemalt on tal juhtimiskogemus nii avalikus kui ka avalik-õiguslikus sektoris ning rahvusvaheline kogemus regionaalse üksuse juhina Euroopa Liidu politseimissioonil Bosnia ja Hertsegoviinas. 

Joosep Kaasikul on infotehnoloogia ja haldusjuhtimise magistrikraadid TTÜ-st (ning rahvusvahelise politseikoostöö magistrikraad Euroopa Politseikolledžist (CEPOL).