Riigikantselei tippjuhtide valikukomisjoni ettepanekul nimetas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sotsiaalkindlustusameti uueks peadirektoriks Maret Maripuu, kes asub ametisse 1. juulist.

Kahekümne aasta jooksul olen näinud ja osalenud sotsiaalvaldkonna küsimuste lahendamisel nii Riigikogus, Sotsiaalministeeriumis kui ka Tööinspektsioonis. Aja jooksul on ette tulnud nii õnnestumisi kui ka altminekuid, ent iga kogemus on andnud hindamatu teadmistepagasi, mille abil luua Eesti elanikele tugevamat sotsiaalset turvavõrku. Otsuse kandideerida tegin peale põhjalikku kaalumist, sest mõistan, millise surve all on Sotsiaalkindlustusamet seoses põgenikekriisiga. Tean ka seda, et surve selle kriisiga ei lõpe,“ tõdeb Maripuu.

Maripuu sõnul on Sotsiaalkindlustusamet üks olulisemaid Eesti riigiasutusi, kes on inimestele toeks läbi elu. „Eesti ühiskonna kasvavad ootused sotsiaalsektorile eeldavad üha nutikamaid lahendusi, mis tähendab valdkonna suurima rakendusasutuse jaoks pidevat vajadust areneda ja tegutseda väga tihedas koostöös teiste asutuste ning valdkondadega Samas olen kindel, et ameti meeskond koosneb oma ala pühendunud spetsialistidest, kellega koos saame jätkata kõike, mis hästi ning leida uusi ja nutikaid lahendusi, et ükski Eesti inimene ei jääks oma muredega erinevate asutuste bürokraatlike tõmbetuulte räsida,“ lisas ta.

Sotsiaalministeeriumi kantsleri Maarjo Mändmaa sõnul on peadirektori peamine väljakutse luua ametist organisatsioon, mis tuleb hästi toime nii kriisis kui ka tulevikuootustega kohanemisel. „Lähiajal tuleb paratamatult keskenduda oma valdkonnas vajaliku kriisijuhtimise ja toimepidevuse tagamisele. Järgmiseks on vaja edasi liikuda kaasaegsete, teabetehnoloogial põhinevate inimkesksete teenuste arendamisega, sest tulevik tuleb nagunii. Selle kõige saavutamise eeldus on tugev ja kompetentne töötajaskond, nii et esimesest päevast alates on uuel juhil vaja kindlasti toetada kriisidest räsitud tööperest teotahtelise tiimi kujundamist.“

Maret Maripuu on alates 2014. aastast juhtinud Tööinspektsiooni, aastail 2007-2009 oli ta sotsiaalminister ja perioodil 1999-2011 mitme Riigikogu koosseisu liige. Maripuul on magistrikraad õigusteaduses (Akadeemia Nord) ja terviseteadustes (Tartu Ülikool).