Sotsiaalministeeriumi uue terviseala asekantslerina alustab 8. jaanuaril tööd senine ministeeriumi vaimse tervise osakonna juhataja Anniki Lai. 

Kokku kandideeris sellele ametikohale 14 inimest, kellest konkursi teise vooru ehk eelvestlustele ministeeriumis jõudis 6 ning lõppvooru - komisjonivestlusele - 2 inimest.

Asekantsleri ülesanne on juhtida rahvatervise, tervisesüsteemi korralduse ja ravimivaldkonna poliitika kujundamist ning elluviimist, et kõik Eesti inimesed saaksid nautida head füüsilist ja vaimset tervist ning tervisemurede tekkimisel oleks neile tagatud nende vajadustele vastavad inimkesksed teenused. “Tervise valdkonda on viimastel aastatel tugevasti mõjutanud kriisid. Oleme nüüd neist välja tulles jõudnud etappi, kus koos ekspertidega alustada tervishoiu sektori tuleviku ümberkujundamist. Oleme vaadanud valdkonda sisse, et leida üles tugevused ja nõrkused ning luua selge vaade edaspidiseks. Selleks on valmimas haiglavõrgu-, esmatasandi-, kiirabi arengukavad, tervisoiutöötajate planeerimismudelid, tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse analüüs – ja koostöös on vaja neid plaane hakata ellu viima. Anniki on oma senise kogemusega näidanud, et suudab tasakaaluka juhina tuua erinevad osapooled kokku ning leida konsensuse,“ ütles sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa.

 Anniki Lai leiab, et Eestis tuleb tervishoiusüsteem kujundada inimkeskseks, hoolivaks ning suuremaid tervisemuresid ennetavaks: "Tervisesektoris on tööl ääretult suure südamega inimesed, kes annavad juba täna endast parima. Samas, inimeste vajadused ja ootused kvaliteetsele tervishoiule üha kasvavad. Kõigi inimesteni õigel ajal jõuda on üha keerulisem. Tervisesektoril on vaja ühiskonna muutuste ja arenguga kaasas käia. Lahenduseks tuleb tervishoiusüsteemi uuendada, et tagada ennetus ja varajane abi, nii spetsialistide järelkasv kui ka jätkusuutlik tervishoiu rahastus.“ 

Anniki Lai on seni töötanud sotsiaalministeeriumis vaimse tervise osakonna juhatajana ning laste ja perede osakonna juhatajana. Tal on pikaajaline kogemus uute algatuste loomisel ning muudatuste läbiviimisel. Näiteks laste ja perede osakonda juhtides viis ta läbi lastekaitse korralduse reformi. Viimastel aastatel tegeles ta vaimse tervise valdkonna üles ehitamisega ministeeriumis. Tema käe all on edukalt käima läinud toetusmeetmed kohalikele omavalitsusele vaimse tervise abi osutamiseks ning kiirelt reageeriti Ukrainast tulnud sõjapõgenikele vaimset tervist toetava abi osutamisel. Anniki on olnud aktiivne ka kolmandas sektoris, juhtides MTÜ Ennetustegevuse Keskust ning SA Lapse Heaolu Arengukeskust. Tal on sotsiaaltöö eriala magistrikraad Tallinna Ülikoolist.