Välisministeeriumi haldusküsimuste asekantslerina novembris tööd alustanud Olavi Seisoneni esimesi töönädalaid on sisustanud järgmise aasta eelarve planeerimine.

Välisiministeeriumis alustas ta tööd 2020. aasta kevadel Rahandusosakonna peadirektorina. Oma peamiseks eesmärgiks uuel ametipostil peab ta Eesti diplomaatide elu paremaks tegemist: „Et neil oleks võimalikult kaasaegsed töötingimused ja silmas pidades muud elukorraldust, et kodumaast kaugel viibimine oleks võimalikult mugav. Väga põnev on olnud Välisministeeriumis 2022. aasta eelarve planeerimine, kus oleme rakendanud 0-baasilise eelarve koostamise põhimõtteid, et saada detailne pilt meie ressursside kasutamist.“

Olavi Seisonen on õppinud Sisekaitseakadeemias haldusjuhtimist ja Tallinna Tehnikaülikoolis majandust ning töötanud üle 14 aasta avalikus sektoris – nii Rahandus- kui ka Justiitsiministeeriumis, aga ka kunagises Tööturuametis ja isegi Tallinna Vanglas. „Vanglateenistuses tuli osaleda erivahendite ja teenistusrelvade koolitusel, teha nende kandmiseks vajalikke eksameid ja see mulle väga meeldis. Suurimaks õnnestumiseks sealsest perioodist pean uue järelevalve korralduse regulatsiooni väljatöötamist ja üle 100 inimesega osakonnas ühtse meeskonna kujundamist,“ tõdeb Olavi.

Ta usub kaasavasse juhtimisse ja otsuste läbi arutamisse meeskonnaga: „Ma ei karda ise otsuseid langetada, kuid hea juht koondab enda ümber endast targemaid inimesi ja siis on igati loomulik nende arvamuse kuulamine.“