Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse asekantsler

Kaitsevalmiduse asekantsleri peamisteks ülesanneteks on Eesti kaitse- ja kriisivalmiduse tõstmine, inimvara arendamine ning kaitsetahte edendamine. Asekantsler juhib kaitsevalmiduse ja kaitseväeteenistuse osakonna tööd ning nende valdkondade tegevust valmitsemisala- ja riigiüleselt. Asekantsleri vastutusvaldkonda kuulub Kaitseressursside Ameti, Kaitseliidu ja Eesti Sõjamuuseumi tegevuse koordineerimine. 

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Kõrgharidus;
 • organisatsiooni või struktuurüksuse juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tuleviku kujundaja, Tulemuste saavutaja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:

1. kõrge motiveeritus panustada oma vastutusvaldkonnas uue kvalitatiivse taseme saavutamisse;

2. varasem valdkonnas töötamise kogemus, sh võrreldav kogemus erasektoris (nt turunduse, logistika vms valdkonnas);

3. rahvusvahelise ning ametkondadevahelise koostöö kogemus; 

4. hea arusaamine NATO ja EL toimemehhanismidest;

5. teadmised Eesti sõjalise kaitse tänasest toimimisest;

6. läbitud ajateenistus.

 

Kandidaadilt eeldame:
1) riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks;
2) COVID-19 haiguse vastast vaktsineerimist kinnitav tõend.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Inimvara/ kaitsevalmiduse/ kaitsetahte valdkonna soovitud hetkeolukord aastal 2026, selle saavutamiseks vajalikud võtmetegevused ja peamised tulemusmõõdikud. (Valida kolmest valdkonnast üks)", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 1.10.2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 717 0178 (Kaitseministeerium)