Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse asekantsler

Kaitsevalmiduse asekantsleri peamised ülesanded on Eesti kaitse- ja kriisivalmiduse tõstmine ning kaitsetahte arendamine. Asekantsler juhib kaitsevalmiduse osakonna ja kaitsetahte arendamise osakonna tööd. Tema vastutusvaldkonda kuulub ka Kaitseressursside Ameti, Kaitseliidu ja Eesti Sõjamuuseumi tegevuse koordineerimine. 

Lähiaja olulisemad väljakutsed on:

 • tugevdada laiapindset riigikaitset;
 • suurendada õppekogunemiste läbiviimise ja ajateenistuse kohandamisega kaitsevalmidust;
 • tagada toetus liitlasvägede vastuvõtmisele Eestis (Host Nation Support);
 • tagada reservväelaste valmisolek kaitsetegevuses osalemiseks;
 • saavutada ühiskonnas suur toetus kaitsetegevusele.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemus;
 • eesti keele oskus vähemalt C2 tasemel;
  inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: tuleviku kujundaja, tulemuste saavutaja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • tugev motivatsioon panustada oma vastutusvaldkonnas uue kvalitatiivse taseme saavutamisse;
 • varasem valdkonnas töötamise kogemus, sh sobib võrreldav kogemus erasektoris (nt turunduse, logistika vms valdkonnas);
 • rahvusvahelise ning ametkondadevahelise koostöö kogemus;
 • teadmised Eesti sõjalise kaitse tänasest toimimisest;
 • läbitud ajateenistus.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Kaitsevalmiduse või kaitsetahte valdkonna soovitud hetkeolukord aastal 2028 ning selle saavutamise võtmetegevused ja peamised tulemusmõõdikud", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 14. aprillil 2023 a. tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 717 0178 (Kaitseministeerium).