Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler

Spordi riikliku juhtimise eesmärk läbi Kultuuriministeeriumi on aidata realiseerida üldrahvalikku spordihuvi, luues soodsad tingimused sporditegevuse ja liikumisharrastuse arenguks kõikidel tasanditel.

 

Spordi asekantsler vastutab riikliku spordijuhtimise eest, koordineerib peamiste valdkondlike katusorganisatsioonide kaudu sporditööd ning kujundab spordi rahastamise riiklikku süsteemi, veab eest strateegiadokumendi „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“ elluviimist ning arendab inimeste liikumisaktiivsuse tõstmiseks valdkondadeülest koostööd.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Kõrgharidus;
 • vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtidekompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tuleviku kujundaja, Tulemuste saavutaja, Tööõnne hoidja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 1. väga hea Eesti spordielu ja -institutsioonide tundmine ning praktiline töökogemus valdkonnas;
 2. strateegilise planeerimise kogemus;
 3. valdkondadevaheliste projektide juhtimise/koordineerimise kogemus.

 

Ametikohale asumise aeg on 2021. a kevadel.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Asekantsler spordivaldkonna eestvedaja ja poliitikakujundajana. Võimalused ja väljakutsed", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 15.12.2020. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).