Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler

Asekantsleri lähiaastate peamised väljakutsed on seotud maapiirkondade majandustegevuse, põllumajanduse ja toiduainetööstuse konkurentsivõime edendamisega

 • arendades elukeskkonda ja aidates kaasa piirkondade tasakaalustatud arengule;
 • tagades tootmise jätkusuutlikkus ja põllumajanduskeskkonna säästlik kasutamine;
 • suurendades toiduainetööstuse sektori turule orienteeritust, aidates kaasa tarneahela terviklikumale toimimisele ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade ekspordile.

Eesmärgiks on hoitud põllumajanduskeskkond, arenev toiduainesektor ning elujõulised maapiirkondade ettevõtted ja kogukonnad.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 2. vähemalt 3-aastane inimeste või valdkonna juhtimise kogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel) rõhuasetusega järgmistele kompetentsidele: innovatsiooni vedaja, tuleviku kujundaja ja tööõnne hoidja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • strateegilise juhtimise ja poliitika kujundamise kogemus;
 • muudatuste elluviimise kogemus;
 • head teadmised maaelu arengu-, põllumajandus- ja maakasutuspoliitikast;
 • head teadmised Euroopa Liidu otsustusprotsessist;
 • teise võõrkeele valdamine B2 tasemel.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Maal on hea elada – reaalsus või saavutatav tulevik? ", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 17. oktoobril 2022. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).