Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majanduse ja innovatsiooni asekantsler

Majanduse ja innovatsiooni asekantsleri vastutusvaldkonda kuuluvad  tööstuse, teenuste, siseturu, välismajanduse, äriarenduse, innovatsiooni, reaalajamajanduse ning ettevõtja digivärava teemad.

Olulisemad väljakutsed ja oodatavad tulemused on:

 • arendada nüüdisaegset, konkurentsivõimelist ja ettevõtjasõbralikku ettevõtluskeskkonda;
 • hõlbustada ettevõtja ja kodaniku piiriülest tegutsemist ja vähendada ettevõtluses bürokraatiat;
 • kasvatada turismiteenuste eksporti ja lisandväärtust;
 • olla aktiivne partner Euroopa Komisjoni ja OECD suunal EL siseturu tervikliku ja tõrgeteta toimimiseks;
 • teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava 2021–2035 programmide korralduse ja sisu üles ehitamine lähtudes arengukava eesmärkidest.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: innovatsiooni vedaja, tulemuste saavutaja, väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • väga head teadmised inimeste ja teenuste juhtimisest;
 • väga hea arusaam valdkonna strateegia ning poliitika kujundamisest ja elluviimisest;
 • analüütiline võimekus strateegilisel tasandil;
 • nii avalikus kui ka erasektoris töötamise kogemus.
   
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Kas ettevõtlustoetusi on vaja?", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 17. septembril 2023. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).