Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi meremajanduse asekantsler

Meremajanduse asekantsler on loodav ametikoht Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koosseisus. Meremajanduse asekantsleri kureerida on Eesti kui mereriigi turundamise, meremajandusvaldkonna analüüsi ja õigusloome valdkonnad. Asekantsler panustab Eesti kui mereriigi rolli tähtsustamisse ja Eesti meremajanduse valdkonna konkurentsivõime tõusu ning vastutab projekti „Laevad Eesti lipu alla“ arendamise ja tulemuste saavutamise eest.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 • Kõrgharidus;
 • vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://tippjuhid.riigikantselei.ee/kompetentsimudel).

  Edukas kandidaat on mõjus tuleviku kujundaja, tulemuste saavutaja ning innovatsiooni vedaja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
• sisulised teadmised Eesti merendusvaldkorra olukorrast ning valdkonna suundumustest nii Eestis, Euroopa Liidus kui ka maailmas;
• muudatuste elluviimise kogemus;
• arusaamine Eesti avaliku sektori toimimisest;
• varasem tööalane kokkupuude merenduse valdkonnas.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Merenduse valdkonna ees seisvad ülesanded ning asekantsleri roll nende saavutamisel", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 1.02.2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.
Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).