Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Valitsuskommunikatsiooni direktor

Valitsuskommunikatsiooni direktori väljakutseks on valitsuskommunikatsiooni ja poliitika kujundamise protsesside parem lõimimine, valitsuskommunikatsiooni strateegilise juhtimise arendamine ning ühtse valitsuskommunikatsiooni tagamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. Kõrgharidus;
 2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
 3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtidekompetentsimudel).

  Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tuleviku kujundaja, Tulemuste saavutaja, Tööõnne hoidja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
 • Väga head teadmised poliitika kujundamise protsessist
 • Avalikus sektoris töötamise kogemus
 • Vene keele oskus B2-tasemel
Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.
Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Kandideerimistaotluses palume esitada:
 1. motiveeritud avaldus;
 2. CV;
 3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 5. essee teemal: "Valitsuskommunikatsioon digimaailmas: kuidas kasvatada usaldust riigi vastu Tiktoki ajastul?", essee pikkus kuni 2 lehekülge.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 9.08.2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.


Kontakt
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).