Pille Lehis Foto: Justiitsministeerium

Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas toetada justiitsministri ettepanekut nimetada Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Pille Lehis ametisse uueks ametiajaks. Andmekaitse Inspektsiooni peadirektorina algas tema esimene ametiaeg 19. augustil 2019. Kokku kandideeris Justiitsministeeriumi Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori avalikul konkursil neli inimest.

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori olulisim väljakutse on seista isikuandmete kaitse eest avalikus ja erasektoris viisil, mis sobib nii infoühiskonnale kui ka austab inimeste õigust privaatsusele. Sama oluline on jälgida, et üldiseks kasutamiseks mõeldud teave on igaühele kättesaadav ja et avalikus sektoris ei piirataks ülemääraselt juurdepääsu avalikule teabele.

„Teist korda ametisse nimetamine on tunnustus tema silmapaistvale panusele andmekaitse inspektsiooni, mis on olnud oluline tegur organisatsiooni edus ja usaldusväärsuses,“ ütles justiitsminister Madis Timpson. Justiitsministri sõnul on Lehisel väga hea ülevaade valdkonna ees seisvatest väljakutsetest ning konkreetne ja selge visioon, mida ta järgmise ametiaja jooksul soovib juhina ellu viia.

Enne Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori rolli asumist töötas Pille Lehis pikalt Maksu- ja Tolliametis. Seal alustas ta tööd 2005. aastal kohtumenetluse juristina. Oma karjääri jooksul töötas ta Maksu- ja Tolliametis vanemjuristi, peajuristi, tiimijuhi ja kohtumenetluse valdkonnajuhina. Enne seda oli ta konsultant notaribüroos. Pille Lehisel on magistrikraad õigusteadustes.