Vabariigi Valitsus kinnitas haridus- ja teadusminister Liina Kersna ettepanekul Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleriks ministeeriumi endise alus- ja põhihariduse, keele- ja noortepoliitika asekantsleri Kristi Vinter-Nemvaltsi. Kantsleri ametiaeg kestab viis aastat.

„Mul on erakordselt hea meel, et just Kristi Vinter-Nemvaltsist saab Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler. Ta on pühendanud haridusele kogu oma senise karjääri ning tunneb hästi alus-, üld- ja kõrgharidust, aga ka noorte- ja teadusvaldkonda,“ ütles minister Liina Kersna. „Minu ootus on, et ministeerium oleks koostöine, sõbralik, asjatundlik ja lahendustele orienteeritud partner haridus- ja teadusmaailmas tegutsejatele. Kristi isikuomadused toetavad neid eesmärke suurepäraselt," ütles Kersna.

Uue kantsleri kandidatuuri kiitis heaks ka Riigikantseleis tegutsev avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon. Komisjoni hinnangul on Kristi Vinter-Nemvalts tunnustatud tippjuht ja arvamusliider, kes suhtub oma töösse suure kire ja pühendumusega ning näeb rohkelt võimalusi, kuidas Eesti haridussüsteemi ja ministeeriumit kui organisatsiooni edasi arendada. Komisjoni hinnangul iseloomustab uut kantslerit kontseptuaalsus, ambitsioonikus, avatud ja õiglane meel, tõenduspõhisus, kõrge kriitikataluvus, koostööle orienteeritus ning kompromissivalmidus.

Kristi Vinter-Nemvaltsi sõnul on Haridus- ja Teadusministeeriumil väga suur vastutus, et kogu ühiskond oleks valmis pidevalt õppima ja omandama uusi oskusi. „Olen tänulik võimaluse eest sellisel tasemel Eesti haridusse panustada ning minu eesmärk on tagada, et meie inimesed saaksid parima võimaliku hariduse ning et nende võimete arendus oleks parimal viisil toetatud,“ ütles Vinter-Nemvalts.

Kristi Vinter-Nemvaltsil on doktorikraad kasvatusteaduste alal Tallinna Ülikoolist ning ligi 9-aastane juhtimiskogemus, millest kaks aastat on ta tegutsenud avaliku teenistuse tippjuhina. Enne ministeeriumi asekantsleri ametikohale asumist töötas Kristi pikalt Tallinna Ülikoolis Haridusteaduste Instituudi, Kasvatusteaduste Instituudi, Pedagoogilise Seminari ja Meediahariduskeskuse direktorina. Lisaks on ta töötanud õppejõu ja õpetajana.