Viimased 6 aastat Riigikantselei strateegiabürood juhtinud Henry Kattago alustab 24. aprillil tööd Haridus- ja Teadusministeeriumis varaküsimuste asekantslerina. Tema sõnul on tähtis, et haridus- ja teadusvaldkonna tehnoloogiline areng käib ühiskonnas toimuvatest protsessidest ees, koolivõrk pakub õppivale inimesele kvaliteetset haridust kogu elukaare vältel ning haridussüsteem on toimepidev ka kriiside tingimustes.

Henri Kattago tõdeb: „Varaküsimuste asekantslerina näen endal kolme peamist eesmärki. Esiteks, korrastada ja arendada haridus- ja teadusvaldkonna digiteenuste portfelli ja ökosüsteemi nii, et see toetab ministeeriumi kõigis vastutusvaldkondades digipöörde edukat elluviimist. Teiseks, saavutada strateegiline edasiminek riigile kuuluva haridusvõrgu ning -taristu korrastamisel. Kolmandaks, parandada ministeeriumi ja valitsemisala kriisikindlust.“

Henry Kattago töötab 2011. aastast Riigikantseleis, alates 2017 juhib ta strateegiabürood. Aastail 2009-2010 juhtis ta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ettevõtluse talitust, sellele eelnes kaheksa aastat juhtivatel kohtadel töötamist erasektoris. Ta on viimased 12 aastat juhtinud nii riigi Teadus- ja Arendusnõukogu sekretariaadi kui ka mitmete valitsuskomisjonide sekretariaatide tööd. Kattago kuulub mitmesse nõukokku ja komisjoni, teiste seas ka teaduspoliitika- ja innovatsioonipoliitika komisjoni. Tal on bakalaureusekraad avalikus halduses ning magistrikraad rahvusvahelises ärijuhtimises Estonian Business Schoolist.