1. oktoobril alustab justiitshalduspoliitika asekantslerina tööd praegu maa-ameti peadirektori asetäitjana töötav Mari-Liis Mikli. „Mari-Liis Mikli senine töökogemus ja haridus toetavad tema tööle asumist justiitshalduspoliitika asekantslerina, et arendada ühiskonna ootustele vastavat õigussüsteemi, mis seisab selgelt näoga inimese poole. Mari-Liis Miklil on pika-ajaline kogemus nii võimeka juhina, õigusloome koordineerijana kui ka praktilise poole pealt kohtumenetlustes osalemisel, samuti on ta teinud koostööd erinevate vabakutsetega. Seega on tal hea tunnetus valdkonnast, mida ta juhtima asub,“ märkis justiitsminister Kalle Laanet.

Mari-Liis Mikli on Maa-ametis erinevatel ametikohtadel töötanud alates 2014. aastast ning praegu on ta peadirektori asetäitja kinnisvara ja katastri valdkonnas. 2018. aastast kuni tänavu märtsini juhtis ta ameti õigusosakonda ning enne seda töötas juhtkonna nõunikuna. 2010.-2014. töötas ta juristi ja advokaadina büroos Kaevando & Partnerid tsiviil- ja haldusõiguse valdkondades. Mari-Liis Mikli on omandanud magistrikraadi nii Tartu ülikoolis õigusteaduse kui ka Sisekaitseakadeemias sisejulgeoleku erialal. 

Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsleri põhiülesanded on riigi justiitshalduspoliitika kavandamine ja elluviimine. Siia alla kuuluvad esimese ja teise astme kohtud, advokaadid, kohtutäiturid, notarid, pankrotihaldurid, patendivolinikud ja vandetõlgid ning nende kutseühendused. Samuti juhib asekantsler õigusabi korraldust Eestis, Riigi Teataja ning Ametlike Teadaannete väljaandmist ja arendab konkurentsijärelevalve valdkonda. Senise justiitshalduspoliitika asekantsleri Viljar Peebu ametiaeg lõpeb 30. septembril.