Justiitsminister Maris Lauri kinnitas ametisse vanglate asekantsleri Rait Kuuse, kes alustab tööd alates 1. jaanuarist 2022.

Maris Lauri sõnul on Rait Kuusel vanglateenistuse juhtimiseks tugev vundament: ta on töötanud vangladirektorina ning saanud kogemusi mitmel ametikohal justiits- ja sotsiaalvaldkonnas, samuti on ta AS Eesti Vanglatööstuse nõukogu liige. „Usun, et vanglate kui kindla struktuuriga asutuste ja tugevat eetilist baasi nõudva töö keskkonda saab Rait Kuuse oma teadmistega sotsiaalvaldkonna inimesekesksest lähenemisest veelgi rikastada. Kindlasti jätkab vanglateenistus panustamist strateegiliselt olulise Ida-Virumaa lõimimisse. Lisaks Jõhvi rajatud Viru vanglale on maakonda asunud justiitsministeeriumi vanglate osakond ning 2019. aastal ka vanglatööstuse peakontor,” tõdes minister Lauri.

Rait Kuuse sõnul on tal hea meel taaskord liituda vanglateenistuse võimeka ja ühtehoidva meeskonnaga: "Inimesed ootavad, et nende elu oleks turvaline ja hoitud ning selle nimel tuleb teha pidevalt ja targalt oma tööd. Vangistuse ennetamine on küllap kõige mõistlikum valik, kuid me teame, et alati see ei õnnestu. Sestap tuleb lisaks tugevale ennetusele ja kriminaalhooldustööle pöörata tähelepanu sellele, et vanglas viibimise aeg ei taastoodaks olemasolevaid või ei looks uusi probleeme inimeste taasühiskonnastumise teel. Ma loodan, et minu teadmised ja kogemused tulevad organisatsiooni arengule kasuks ning me saame seni saavutatule toetudes ühise meeskonnana targalt tegutseda.“
Rait Kuuse töötab alates 2014. aastast sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantslerina. Alates 2017. aastast kuulub ta AS Eesti Vanglatööstuse nõukokku, mille eesmärk on vangidele oskuste õpetamine ja tööharjumuse tekitamine, et vabaduses oleks neil võimalik paremini hakkama saada. Ta on ka varem kokku puutunud vanglatega, aastatel 2012-2014 juhtis ta Tallinna vanglat. Perioodil 2001-2012 töötas ta justiitsministeeriumis mitmetel ametikohtadel, mille töö sisuks oli kinnipeetavate taasühiskonnastamise ja kriminaalhoolduse töö korraldamine ja juhtimine. Ta on nõustanud mitmeid riike kriminaalpoliitika reformimises ja vangistusele alternatiivide leidmise arendamises, näiteks Gruusias, Armeenias ja Aserbaidžaanis. Aastatel 2004-2006 oli ta Euroopa kriminaalhoolduse organisatsiooni CEP juhatuse liige. Rait Kuusel on sotsiaalteaduste magistrikraad Tartu ülikoolist. Praegu on tal pooleli doktorikraadi omandamine Tallinna ülikoolis.
Senise vanglate asekantsleri Priit Kama ametiaeg lõppeb 31.12.2021.