Kaitseministeeriumi uueks kaitsevalmiduse asekantsleriks saab alates 12. juunist Susan Lilleväli, kes asub koordineerima nii kaitsevalmiduse kui ka kaitsetahte arendamise osakonna tööd. Tal on ligi 7-aastane kogemus kaitsevaldkonnas ning eelnevalt juhtis ta kaitseministeeriumi strateegilist kommunikatsiooni. 

 

Kaitseministeeriumi kantsleri Kusti Salmi sõnul on julgeolekuolukord meie piirkonnas erakordselt keeruline. "Kaitsevalmiduse ja kaitsetahte tõstmine ning hoidmine on seejuures kindlasti võtmetähtsusega valdkonnad. Meile on tähtis, et iga elaniku, ettevõtte, kohaliku omavalituse ja teiste asutuste valmidus ja soov Eestit kaitsta oleks kõrge. Susani taust ja varasemad kogemuse annavad mulle täie kindluse, et oleme keerulisel ajal leidnud tugeva juhi selle valdkonna eestvedamiseks,“ tõdes Salm.

„Eestis tuleb meil vähemate inimestega ära teha rohkem ja efektiivsemalt kui paljudes teistes riikides, mis riigi julgeoleku tagamisel nõuab valmidust ja teadlikku tegutsemist nii riigiasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt, ettevõtjatelt kui ka üksikisikutelt. Meil on tugev kaitsetahe, mida peame hoidma ning pingutama järjest terviklikuma ühise valmidus nimel, sest see on oluline osa meie sõnumist vastasele,“ ütles Susan Lilleväli.

Susan Lilleväljal on kommunikatsioonijuhtimise magistri- ning ajakirjanduse ja kommunikatsiooni bakalaureusekraad Tartu Ülikoolist. Praegu on ta lõpetamas õpinguid Ameerika Ühendriikides, National Defence University’s, kus keskendub strateegilisele juhtimisele, riikliku julgeolekustrateegia kujundamisele ja väljatöötamisele ning selle elluviimisega seotud ressursside haldamisele. Lilleväljal on pikaaegne töökogemus erasektoris ning ta on läbinud aastase erialase praktika uuringute ja kommunikatsiooni valdkonnas Washingtonis. Varem on ta töötanud ka sotsiaalministeeriumis ja seejärel kaitseministeeriumis ministri nõunikuna. Lilleväli on täiendanud ennast mõttekoja Center for European Policy Analysis (CEPA) juures Washingtonis. Talle on 2018. aastal antud kaitseministeeriumi kuldrinnamärk silmapaistva panuse eest Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistamisel ja läbiviimisel.