Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni liitmise järel ühendametit juhtima asunud Riho Kuppart otsustas mitte jätkata Keskkonnaameti peadirektori ametikohal. „Oleme ühendanud kaks väärikat asutust ja loonud ühtse meeskonna. Tänan kõiki kolleege, kes on panustanud kogu hingega tugeva ja kliendile orienteeritud Keskkonnameti loomisse. Töö ameti teenuste ümberdisainimiseks jätkub. Arvestades keskkonnateemade olulisuse kasvu seisavad Keskkonnaameti ees suured väljakutsed. Olen kindel, et praegune meeskond saab selle kõigega suurepäraselt hakkama,“ ütles Kuppart.

Keskkonnaminister Tõnis Mölder tunnustas Kuppartit kahe ameti sisulise ühendamise läbiviimise eest. „Riho Kuppart liitis Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni kattuvad ja sarnased ülesanded ning kujundas ühendameti kliendikeskseks organisatsiooniks, millel on esindus igas maakonnas,“ ütles Mölder. „Tänan Riho tehtud töö eest ja soovin edu uutes väljakutsetes, olgu need siis Keskkonnaministeeriumi haldusalas või hoopis muus valdkonnas.“

Riho Kuppart alustas Keskkonnaameti peadirektorina tööd 2019. aasta 1. jaanuaril. Selle aasta algusest juhtis ta Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni liitmisel tekkinud ühendametit. Uue peadirektori ametisse nimetamiseni asub peadirektori kohuseid täitma senine peadirektori asetäitja Olav Avarsalu.