Keskkonnaministeeriumi keskkonnakasutuse asekantslerina alustas jaanuaris tööd Antti Tooming, kes läbis aastail 2019-2021 tippjuhtide järelkasvu programmi Newton V.  Keskkonnakasutuse asekantsleri pädevusvaldkonnas on merekeskkonna- ja veekaitse ning kasutamine, välisõhu- ja kiirguskaitse.

Tooming tõdes, et asub juhtima olulise keskkonnamõjuga valdkonda. „Siin on toimunud ja toimumas suured arengud,“ nentis ta. „Kui tuua vaid mõni näide, siis tuumajaama rajamise võimalikkuse ning jätkusuutliku vee-ettevõtluse tagamise küsimus, samuti merekeskkonna kestlik kasutamine. Niisama tähtis on meie välisõhu ja vee puhtus ning kiirgusohutuse tagamine.“

Antti Tooming on Tartu Ülikoolis omandanud keskkonnatehnoloogia magistri kraadi. Varem on ta töötanud Keskkonnaministeeriumi veeosakonnas projektide büroo juhina ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetuste ja teenuste osakonna juhatajana.