Justiitsminister nimetas konkurentsiameti uueks peadirektoriks Evelin Pärn-Lee, kes asub ametisse 8. augustil.

„Evelin Pärn-Leel on kogemused nii era- kui avalikus sektoris töötamisest, mistõttu oskab ta näha laia pilti konkurentsivaldkonna juhtimisel. Konkurentsijärelevalve peab olema tõhus – ühiskonnas on palju kahtlusi konkurentsikokkulepetest ja minu ootus uuele juhile on, et konkurentsiamet analüüsiks, kas see vastab tõele. Samuti peab amet hindama koondumistega kaasnevaid riske ja tänases inflatsiooni olukorras olema eriti nõudlik oma regulaatori rolli täites,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.

„Konkurentsiameti juhtimine on suur vastutus, kuid tänases muutuvate turgudega maailmas kindlasti ka väga huvitav väljakutse. Tahan oma fookuse suunata konkurentsijärelevalve tõhustamisele ja üldisele konkurentsikeskkonna kaitsmisele. Aktiivne konkurentsipoliitika ja selle edukas elluviimine on peamine vahend riigi ja tarbijate üldise majandusliku heaolu edendamiseks,“ rääkis Evelin Pärn-Lee.

Hetkel töötab Evelin Pärn-Lee vandeadvokaadina, ta on advokaadibüroo PrioriLaw omanik. Samuti on ta doktoriõppes ja annab ta loenguid Tallinna tehnikaülikoolis. Aastail 2016-2018 töötas ta AS Hoolekandeteenuste juristina, 2012-2016 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses õigus- ja hankeüksuse direktorina, 2006-2012 erinevates advokaadibüroodes advokaadina ning 1998-1999 justiitsministeeriumis eraõiguse spetsialistina.

Evelin Pärn-Lee on omandanud nii Tartu ülikooli kui Helsinki ülikooli magistrikraadi õigusteadustes ning hetkel õpib doktorantuuris Tallinna tehnikaülikoolis.