Kristjan Priki järel Kaitseministeeriumi kantslerina tänavu mais tööd alustanud Kusti Salm koordineerib riigikaitse strateegiliste eesmärkide saavutamist, vastutades valitsemisala poliitika-, ressursi– ning kaitseplaneerimise ning organisatsiooni arendamise eest. Samuti koordineerib ta ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevust.

Kaitseministeeriumisse asus Kusti Salm esmalt tööle 2007. aastal NATO ja Euroopa Liidu osakonna nõunikuna. 2009. aastal töötas ta Euroopa Kaitseagentuuris ning 2011 – 2015 Eesti NATO esinduses relvastuskoostöö nõunikuna. Enne kantsleriametit juhtis ta Riigi kaitseinvesteeringute keskust RKIK. Enne RKIK-i direktoriks asumist töötas Salm kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna juhatajana, kus ta vastutas kaitsehangete, kaitsetööstuse ning kaitsealase teadus- ja arendustegevuse poliitika kujundamise eest. 2017. aastal juhtis Salm Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal Euroopa Kaitsefondi loomise läbirääkimisi, millega pandi alus tänaseks ligi 10 miljardi suurusele Euroopa Liidu kaitseinnovatsiooni fondile.

Salm on läbinud ajateenistuse Tapal suurtükiväegrupis miinipildurina ja talle on omistatud Valgetähe IV klassi teenetemärk ja kaitseministeeriumi kolmanda klassi teeneterist.

Kusti Salm on lõpetanud Tartu Ülikooli riigiteaduste erialal, täiendanud ennast ärijuhtimise valdkonnas Hollandis ning relvastuskoostöö kursustel Prantsusmaal.

Kaitseminister Kalle Laaneti  sõnul on Salmil kaitsevaldkonnas põhjalik kogemus nii kaitsehangete, võimearenduse kui ka rahvusvahelise koostöö valdkonnas. "Kusti Salm on näidanud ennast võimeka juhina, kelle eestvedamisel on kaitsehangete ja taristu valdkond viidud uuele tasemele. Samuti on tema vedada olnud mitmed keerukad läbirääkimised ning riigisisesed ja rahvusvahelised projektid," tõdes Laanet.