Maaeluminister Arvo Aller kinnitas uueks halduse asekantsleriks Alo Aasma, kes hakkab vastutama ministeeriumi haldus- ning tugitegevuste eest. Ettepaneku ministrile esitas avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon.

„Alo Aasma senine töökogemus nii avalikus kui ka erasektoris, kus ta on ohjanud ka suurte organisatsioonide tegevust, lubab meil kindlalt tulevikku vaadata ka ta uue ametikohaga seotud ülesannete puhul,“ lausus maaeluminister Arvo Aller. „Aasma on varem suunanud personali tegevust, tegelenud hangetega ja kriisireguleerimisega – sarnased ülesanded ootavad uut asekantslerit ees ka Maaeluministeeriumis ja selle haldusalas.“

Maaeluministeeriumi halduse asekantsleri ülesanne on infotehnoloogia, personalitöö ja koolitustegevuse, riigihangete, riigivara valitsemise ja riigi toiduvaru haldamise ning kriisireguleerimise ja teabehalduse koordineerimine. Samuti vastutab ta oma valdkonna arengusuundade kujundamise eest ning korraldab ettevalmistatud tegevuskavade elluviimise.

„Viimane kriisihõnguline poolaasta on pannud meid kõiki senist töökorraldust ja tavasid pisut teise pilguga vaatama. Senisest hoopis teravamalt on see aeg toonud fookusesse nii infosüsteemide toimepidevuse ja vastavuse kasutajate nõudmistele kui ka üldise valmisoleku erakordseteks asjaoludeks nii organisatsiooni kui ka üksikisiku tasandil. Äsja kogetut arvesse võttes saame ka Maaeluministeeriumi valitsemisalas tugisüsteemide toimist veelgi parandada ning töökindlamaks muuta,“ ütles Alo Aasma, kes asub Maaeluministeeriumi asekantslerina ametisse alates 19. oktoobrist.

Alo Aasma lõpetas 2008. aastal Tartu Ülikoolis riigiteaduste bakalaureuseõppe ning omandas 2011. aastal Tartu Ülikoolis majandusteaduse magistrikraadi. Enne asekantsleri ametikohta töötas ta kaks aastat Terasman OÜ juhatajana, Järva maavanemana (2014–2017) ning Paide linnapeana (2013–2014).

Lisaks on Alo Aasma töötanud SA Paide Haldus arendus- ja hankejuhina (2010–2013) ning Paide linnavalitsuse teabenõunikuna (2007–2011).