Uus transpordi asekantsler Sander Salmu alustab tööd Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis 13. märtsil.

MKM kantsler, eelmine transpordi asekantsler Ahti Kuningas tõdes, et transpordi valdkonnas tuleb lähiaastail viia ellu mitu suurt muudatust, et vastata aja jooksul muutunud oludele ja inimeste vajadustele, olgu selleks kvaliteetse ühistranspordisüsteemi arendamine, täiendavad investeeringud teehoidu ja -ohutusse või digilahenduste senisest suurem kasutamine transpordi korraldamisel. "Usun, et Sandri kogemused erasektorist ja ka varasemalt ministeeriumis transpordivaldkonna teemades loovad talle selleks hea aluse. Loodan, et tema eestvedamisel saab Eestist ka transpordis nutikate lahenduste eestvedaja kogu maailmas,“ ütles Kuningas.

Tulevase asekantsleri Sander Salmu sõnul on toimiv ja ohutu transpordikorraldus ühiskonna vereringe ning Eesti konkurentsivõime suurendamise lahutamatu osa. „On oluline, et transpordisektor kohaneks edukalt järgmise kümnendi väljakutsetega, mis tulenevad vajadusest muutuda jätkusuutlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks, samuti kohaneda majandusmudelite muutumisega. Selle kõige juures on Eesti ettevõtetel meeletu potentsiaal uute toodete ja teenuste arendamiseks, katsetamiseks ning eksportimiseks. Soovin koos oma meeskonna ja partneritega jõuda Eesti transpordi järgmiste edulugudeni,“ rääkis Salmu.

Viimastel aastatel on Salmu töötanud erasektoris ekspordi- ja arendusjuhina, praegu on ta Ragn-Sells AS ärisuundade arendusjuht. Varem on ta juhtinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalitust ning esindanud ka Eestit eesistumise ajal maanteetranspordi ja sõidukite tehniliste nõuetega seotud teemades. Lisaks on ta kuulunud Eesti Teed AS nõukokku ning töötanud Maanteeametis. Salmul on transporditehnika magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist.

Kokku kandideeris avalikul konkursil transpordi asekantsleri ametikohale 6 inimest, kellest lõppvooru jõudis 3 kandidaati.