Tippjuhtide valiku komisjon valis avalikul konkursil Muinsuskaitseameti peadirektoriks senise soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Liisa Pakosta, kelle eesmärk uues ametis on laiema teadlikkuse  kasvatamine kultuuripärandi väärtuse mõistmisel. Lisaks näeb ta muinsuskaitset loomuliku ja vältimatu osana rohepöördest. „Kõige väiksema keskkonnamõjuga on mitte ehitada uusi maju, vaid taaskasutada olemasolevaid. Eesti rahvas on väga innukas ja hakkaja oma kultuuripärandi hoidmisel ja arendamisel. Riik saab aidata esivanemate pärandiga toimetamisel sellist argist laulupeoõhustikku hoida,“ rääkis Pakosta. Tema sõnul on kultuuripärandil  Eestis laiemalt tähtis koht, nimetagem kasvõi oma juurte ja identiteeditundega seonduvat kaitsetahet või vaimset tervist, turismi- ja loomemajandusest rääkimata: "Kõige ägedam kultuuripärandi hoidmise juures see, et kasusaajateks on tänased lapsed ja need lapsed, kes pole veel sündinudki," lisas ta. 

Liisa Pakosta on olnud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik alates 2015. aastast. Varem on ta töötanud nii kultuuripärandi kui ka muuseumivaldkonnas. Pakosta on olnud Tallinna Muinsuskaitseameti juht, muinsuskaitse ja kultuuri eest vastutav abilinnapea, tal on töökogemus Eesti Vabaõhumuuseumist ja muuseumi nõukogust ning Nordiska Museet’st. Ta on osalenud Eesti Rahva Muuseumi ekspeditsioonidel Eestis ja Marimaal. Riigikogu liikmena on ta kuulunud kultuurikomisjoni ning juhtinud parlamendi muinsuskaitseühendust. Uue muinsuskaitseseaduse ettevalmistamisel kuulus Pakosta Kultuuriministeeriumi ekspertgruppi.

Liisa Pakostal on magistrikraad õigusteaduses ja magistrikraadiga võrdsustatud haridustase ajaloos, spetsialiseerumisega etnoloogiale, lisaerialaks pedagoogika. Ta on õppinud muinsuskaitset Eesti Kunstiakadeemia doktoriõppes ning lõpetanud Tallinna Restaureerimiskooli, hetkel on pooleli doktoriõpingud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Ta on pidanud õppejõuna kursuseid Eesti Kunstiakadeemias ning Tallinna Ülikoolis. Liisa Pakosta kuulub Eesti Disainikeskuse nõukogusse.

Muinsuskaitseamet on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kes viib ellu riigi kultuuripärandipoliitikat, hoolitsedes Eesti kultuuripärandi väärtuslikuma osa säilimise ja arendamise eest.