Kultuuriminister Piret Hartman nimetab avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjoni ettepanekul Muinsuskaitseameti peadirektori ametikohale Marilin Mihkelsoni, kes seni juhib  Maksu- ja Tolliameti juriidilist osakonda. 

 

Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev Muinsuskaitseamet viib ellu riigi kultuuripärandipoliitikat, hoolitsedes Eesti kultuuripärandi väärtuslikuma osa säilimise ja arendamise eest. "Muinsuskaitse roll muutub aina enam piirangutele keskenduva asemel nõuandvaks ja omanikke toetavaks: "Marilin Mihkelsonil on kõik eeldused ja kogemused, et teha ka Muinsuskaitseametist kliendikeskne organisatsioon. Tal on pikk töökogemus organisatsioonist, mis on otsustavalt pööranud näo kodanike poole. Just see on esimene ootus ka muinsuskaitse valdkonna arengule," ütles minister Piret Hartman.

Uus peadirektori Marilin Mihkelsoni sõnul on Muinsuskaitseameti juhtimine suur vastutus ja pidevalt muutuvas maailmas ka väga põnev väljakutse: "Pärandi hoidmine ja säilitamine meie kõigi hüvanguks nüüd ning tulevikus on kohustus, millest ei saa mööda vaadata ega sellesse kergekäeliselt suhtuda. Usun, et parimat kliendikogemust pakub avatud ja lahendustele suunatud motiveeritud inimestega organisatsioon, neile teemadele soovin ka oma fookuse suunata.

Marilin Mihkelson on Maksu- ja Tolliameti juriidilist osakonda juhtinud 2013. aastast. Enne seda on ta olnud Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik ning Maksu- ja Tolliameti peajurist, samuti on ta töötanud advokaadibüroos LAWIN, Swedbankis, Justiitsministeeriumis ning Tallinna Linnakohtus. Ta on olnud Kultuuriministeeriumi haldusalasse kuulunud Sihtasutuse NO99 nõukogu liige. Mihkelson on õppinud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrantuuris, tal on kõrgharidus õigusteaduses ning ta on läbinud avaliku teenistuse tippjuhtide järelkasvu programmi Newton V.