Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo kinnitas Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) uueks peadirektoriks Joonas Heiteri, kes töötab praegu RIA peadirektori asetäitjana riigi infosüsteemi alal, varasemalt oli ta andmevahetuse osakonna juhataja. Enne RIAsse tööle asumist 2018. aastal töötas ta Elisa Eesti ASis. Kokku kandideeris RIA peadirektoriks 16 inimest, kellest 3 jõudis konkursi lõppvooru - vestlusele tippjuhtide valiku komisjoniga.

“Kandideerisin peadirektoriks, sest enam kui viie aasta jooksul Riigi Infosüsteemi Ametis olen saanud väga hea tunnetuste RIA rollist ning läbi selge strateegiaprotsessi soovin kiirendada RIA liikumist digiriigi kompetentsikeskuseks. RIA organisatsioonikultuur toetab reageerimist meid ümbritsevast keskkonnast tulenevatele fookuste muutustele. Minu ambitsioon RIA peadirektorina on tagada, et digiriik oleks kliendikeskne, küberturvaline ja efektiivne,” rääkis uus peadirektor Joonas Heiter.

Minister Tiit Riisalo sõnul tunneb Heiter hästi riigi infosüsteemide valdkonda ning see toetab teda digiriiki puudutavate suurte reformide läbiviimisel. „Eesti digiriiki ootab lähiaastatel ees kohanemine tehnoloogia arenguga, olgu selleks tehisaru, automatiseerimine või personaalse riigi arendamine. Usun, et Joonase kogemus annab talle hea ettevalmistuse digiriigi inimestele lähemale viimiseks, avalike teenuste ümber mõtestamiseks ja kasutajate vajadustest lähtuvaks arendamisel,“ ütles Tiit Riisalo.

Joonas Heiter on lõpetanud magistriõpingud Tallinna Tehnikaülikoolis telekommunikatsiooni erialal ning lisaks Tartu ülikoolis ärijuhtimise erialal.